Zásady územního rozvoje podle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód: MZP022G
Název: 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená ZÚR
Datum a čas posledních úprav: 18.07.2018 17:09
Předkladatel: Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
Zpráva se nepořizuje (§ 42 odst. 6 SZ): Ano
Informace o místě vystavení zprávy/zadání: http://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/gs/3-aktualizace-zur/
Datum vydání stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání:
Posuzuje se: Ne
Poznámka:
Text zadání/zprávy: MZP022G_navrh_textNavrhu.zip (14363 kB) - 03.02.2017 16:30:17
Text stanoviska a vyjádření ke zprávě/zadání: MZP022G_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (251 kB) - 03.02.2017 16:30:17
Text návrhu ZÚR: MZP022G_posouzeni_textStanoviskaNavrhZUR.zip (15629 kB) - 03.02.2017 16:32:46
Text stanoviska DOSS k návrhu: MZP022G_posouzeni_textStanoviskaDOSS.pdf (139 kB) - 03.02.2017 16:30:50
Datum veřejného projednání: 26.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP022G_VP_informace.pdf (216 kB) - 03.02.2017 16:33:51
Text upraveného návrhu ZÚR: MZP022G_VP_textUpravenehoNavrhu.pdf (9963 kB) - 03.02.2017 16:34:21
Stanovisko DOSS ke změněným částem ZÚR: MZP022G_VP_textStanoviskaZmeneneCasti.pdf (125 kB) - 03.02.2017 16:36:35
Podstatná úprava ZÚR:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Posuzuje se:
Datum schválení ZÚR: 06.01.2016
Schválená ZÚR: MZP022G_VP_schvalenaZUR.docx (12 kB) - 18.07.2018 17:09:12