Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP028K
Název koncepce: Operační program Podnikání a inovace
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 28.08.2006 16:03
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 16.03.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP028K_oznameni.pdf (418 kB) - 16.03.2006 16:24:36
Informace o oznámení: MZP028K_infOznam.rtf (84 kB) - 17.03.2006 15:50:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP028K_zjistovaci.PDF (273 kB) - 02.05.2006 16:04:56
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP028K_vyhodnoceni.pdf (754 kB) - 20.06.2006 09:35:36
Návrh koncepce: MZP028K_navrh.pdf (614 kB) - 20.06.2006 09:35:37
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání: 11.07.2006
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP028K_infVP.doc (189 kB) - 10.07.2006 10:44:03
Zápis z veřejného projednání: MZP028K_zapisVP.zip (777 kB) - 24.07.2006 09:25:24
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP028K_zaverStan.zip (349 kB) - 28.08.2006 16:03:21
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: