Mezistátní posuzování dle §14b)
Kód koncepce: MZP061M
Název koncepce: Program Interreg Bavorsko - Česko 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2021 14:24
Datum předložení koncepce: 03.05.2021
Datum zveřejnění: 06.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2021
Datum předložení upravené koncepce/vyhodnocení:
Datum zveřejnění upravené koncepce/vyhodnocení:
Termín pro zaslání vyjádření k upravené koncepci/vyhodnocení:
Předkladatel: Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky
Informace o návrhu koncepce: MZP061M_infNavrh.pdf (178 kB) - 04.05.2021 12:00:31
Vyhodnocení koncepce: MZP061M_vyhodnoceni.pdf (4090 kB) - 04.05.2021 12:00:31
Návrh koncepce: MZP061M_navrh.pdf (1318 kB) - 04.05.2021 12:00:31
Vyjádření MŽP: MZP061M_vyjadreni.pdf (174 kB) - 17.06.2021 14:24:24
Informace o upraveném návrhu koncepce/vyhodnocení:
Upravený návrh koncepce:
Upravené vyhodnocení:
Vyjádření MŽP k upravené koncepci/vyhodnocení:
Ústní mezistátní konzultace: Ne
Datum konání ústních mezistátních konzultací:
Protokol z ústních mezistátních konzultací:
Informace o schválení koncepce:
Schválená koncepce:
Vypořádání vyjádření MŽP a české veřejnosti:
Ostatní informace
Poznámka: