Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP072K
Název koncepce: Aktualizace Programu rozvoje Plzeňského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.08.2008 08:34
Předkladatel: Plzeňský kraj
IČO předkladatele: 70890366
Datum zveřejnění: 07.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP072K_oznameni.pdf (2197 kB) - 28.11.2007 09:44:44
Informace o oznámení: MZP072K_infOznam.pdf (238 kB) - 03.12.2007 16:18:17
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP072K_zjistovaci.pdf (554 kB) - 21.01.2008 08:55:55
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Musiol Pavel Ing.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP072K_vyhodnoceni.zip (13660 kB) - 12.06.2008 15:00:29
Návrh koncepce: MZP072K_navrh.pdf (452 kB) - 12.06.2008 15:00:29
Informace o návrhu koncepce: MZP072K_infNavrh.pdf (216 kB) - 13.06.2008 12:02:53
Datum veřejného projednání: 14.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP072K_infVP.pdf (60 kB) - 02.07.2008 08:44:09
Zápis z veřejného projednání: MZP072K_zapisVP.pdf (1310 kB) - 28.07.2008 15:22:28
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP072K_zaverStan.pdf (312 kB) - 18.08.2008 08:34:49
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: