Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP100K
Název koncepce: Program rozvoje Jihomoravského kraje 2010 - 2013
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2010 07:46
Předkladatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 12.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP100K_oznameni.pdf (1630 kB) - 12.11.2009 09:03:10
Informace o oznámení: MZP100K_infOznam.pdf (335 kB) - 12.11.2009 09:19:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP100K_zjistovaci.zip (97 kB) - 17.12.2009 10:18:16
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP100K_vyhodnoceni.pdf (2298 kB) - 02.02.2010 14:28:56
Návrh koncepce: MZP100K_navrh.pdf (2534 kB) - 02.02.2010 14:28:56
Informace o návrhu koncepce: MZP100K_infNavrh.pdf (45 kB) - 16.02.2010 07:26:56
Datum veřejného projednání: 26.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP100K_infVP.doc (103 kB) - 16.02.2010 07:25:58
Zápis z veřejného projednání: MZP100K_zapisVP.pdf (967 kB) - 01.03.2010 08:23:20
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP100K_zaverStan.zip (89 kB) - 30.03.2010 07:46:46
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: