Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP103K
Název koncepce: Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.07.2011 09:48
Předkladatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 05.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP103K_oznameni.pdf (3719 kB) - 22.12.2009 10:02:47
Informace o oznámení: MZP103K_infOznam.pdf (223 kB) - 23.12.2009 12:51:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP103K_zjistovaci.zip (134 kB) - 12.02.2010 18:38:38
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP103K_vyhodnoceni.zip (31997 kB) - 30.05.2011 16:08:16
Návrh koncepce: MZP103K_navrh.zip (132155 kB) - 31.05.2011 09:46:24
Informace o návrhu koncepce: MZP103K_infNavrh.pdf (75 kB) - 31.05.2011 10:06:10
Datum veřejného projednání: 22.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP103K_infVP.PDF (59 kB) - 01.07.2011 10:27:44
Zápis z veřejného projednání: MZP103K_zapisVP.pdf (111 kB) - 01.07.2011 10:27:45
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP103K_zaverStan.rar (130 kB) - 29.07.2011 09:48:42
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: