Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP105K
Název koncepce: Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 22.07.2010 08:24
Předkladatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 20.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP105K_oznameni.zip (3210 kB) - 11.02.2010 08:05:33
Informace o oznámení: MZP105K_infOznam.pdf (49 kB) - 19.01.2010 10:28:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP105K_zjistovaci.pdf (463 kB) - 24.02.2010 14:06:47
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP105K_vyhodnoceni.zip (3159 kB) - 01.06.2010 15:30:49
Návrh koncepce: MZP105K_navrh.pdf (4524 kB) - 01.06.2010 15:27:43
Informace o návrhu koncepce: MZP105K_infNavrh.doc (45 kB) - 01.06.2010 15:27:43
Datum veřejného projednání: 23.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP105K_infVP.pdf (430 kB) - 14.06.2010 14:29:48
Zápis z veřejného projednání: MZP105K_zapisVP.pdf (534 kB) - 08.07.2010 11:16:07
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP105K_zaverStan.PDF (490 kB) - 22.07.2010 08:24:28
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP105K_schvalenaKoncepce.zip (3278 kB) - 13.07.2010 08:00:19
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: