Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP112K
Název koncepce: Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 24.08.2011 14:15
Předkladatel: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO předkladatele: 70891320
Datum zveřejnění: 15.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP112K_oznameni.pdf (945 kB) - 15.10.2010 10:56:33
Informace o oznámení: MZP112K_infOznam.pdf (79 kB) - 14.02.2011 10:52:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP112K_zjistovaci.pdf (87 kB) - 01.12.2010 11:43:20
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Skácel Alexander RNDr., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP112K_vyhodnoceni.pdf (3098 kB) - 14.06.2011 08:58:44
Návrh koncepce: MZP112K_navrh.pdf (5352 kB) - 14.06.2011 08:58:52
Informace o návrhu koncepce: MZP112K_infNavrh.pdf (75 kB) - 14.06.2011 08:59:47
Datum veřejného projednání: 13.07.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP112K_infVP.pdf (355 kB) - 17.08.2011 12:27:15
Zápis z veřejného projednání: MZP112K_zapisVP.PDF (678 kB) - 17.08.2011 12:24:29
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP112K_zaverStan.pdf (147 kB) - 24.08.2011 14:15:21
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: