Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP123K
Název koncepce: Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.05.2012 10:39
Předkladatel: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 16.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP123K_oznameni.zip (5730 kB) - 10.01.2012 08:47:23
Informace o oznámení: MZP123K_infOznam.pdf (76 kB) - 10.01.2012 11:35:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP123K_zjistovaci.zip (269 kB) - 17.02.2012 08:26:26
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP123K_vyhodnoceni.zip (12769 kB) - 04.04.2012 15:21:12
Návrh koncepce: MZP123K_navrh.zip (7956 kB) - 04.04.2012 15:21:17
Informace o návrhu koncepce: MZP123K_infNavrh.pdf (77 kB) - 05.04.2012 12:37:13
Datum veřejného projednání: 23.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP123K_infVP.pdf (757 kB) - 06.04.2012 10:46:04
Zápis z veřejného projednání: MZP123K_zapisVP.pdf (1921 kB) - 27.04.2012 08:42:48
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP123K_zaverStan.pdf (92 kB) - 21.05.2012 10:39:19
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: