Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP127K
Název koncepce: Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.09.2012 11:59
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 12.04.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP127K_oznameni.zip (3702 kB) - 26.03.2012 10:09:21
Informace o oznámení: MZP127K_infOznam.pdf (84 kB) - 26.03.2012 10:09:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP127K_zjistovaci.pdf (89 kB) - 23.05.2012 12:49:56
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Vargová Jiřina RNDr.
Posuzovatel Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Vyhodnocení koncepce: MZP127K_vyhodnoceni.zip (16033 kB) - 24.07.2012 10:09:14
Návrh koncepce: MZP127K_navrh.pdf (4938 kB) - 24.07.2012 10:09:14
Informace o návrhu koncepce: MZP127K_infNavrh.pdf (81 kB) - 24.07.2012 10:09:14
Datum veřejného projednání: 17.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP127K_infVP.pdf (48 kB) - 16.08.2012 11:01:38
Zápis z veřejného projednání: MZP127K_zapisVP.zapisVP (14 kB) - 18.09.2012 11:59:23
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska: MZP127K_zaverStan.zip (152 kB) - 18.09.2012 11:58:57
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: