Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP129K
Název koncepce: Dopravní sektorové strategie 2. fáze
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2013 08:13
Předkladatel: Ministerstvo dopravy, odbor strategie
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 03.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2012
Text oznámení: MZP129K_oznameni.zip (35627 kB) - 20.04.2012 09:38:43
Informace o oznámení: MZP129K_infOznam.pdf (82 kB) - 23.04.2012 10:48:57
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP129K_zjistovaci.zip (153 kB) - 06.06.2012 15:15:19
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP129K_vyhodnoceni.zip (21502 kB) - 28.06.2013 10:03:13
Návrh koncepce: MZP129K_navrh.zip (8296 kB) - 28.06.2013 10:03:13
Informace o návrhu koncepce: MZP129K_infNavrh.pdf (52 kB) - 28.06.2013 10:03:13
Datum veřejného projednání: 18.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 09.08.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP129K_infVP.pdf (152 kB) - 28.06.2013 10:25:06
Zápis z veřejného projednání: MZP129K_zapisVP.docx (40 kB) - 23.07.2013 11:12:54
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP129K_mezistatSea.pdf (33 kB) - 18.09.2013 08:52:16
Vyjádření dotčeného státu: MZP129K_vyjadreniMezi.pdf (339 kB) - 18.09.2013 08:48:39
Informace o stanovisku: MZP129K_infStanovisko.pdf (208 kB) - 30.10.2013 08:13:48
Text stanoviska: MZP129K_zaverStan.pdf (115 kB) - 30.10.2013 08:13:48
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: