Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP133K
Název koncepce: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2013 09:46
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení a koordinace NSSR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 19.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text oznámení: MZP133K_oznameni.pdf (5084 kB) - 07.06.2012 17:18:16
Informace o oznámení: MZP133K_infOznam.pdf (55 kB) - 07.06.2012 17:18:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP133K_infZjistovaci.pdf (51 kB) - 26.02.2013 18:15:57
Závěr zjišťovacího řízení: MZP133K_zjistovaci.zip (105 kB) - 30.07.2012 11:30:12
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP133K_vyhodnoceni.zip (40602 kB) - 25.04.2013 09:46:59
Návrh koncepce: MZP133K_navrh.pdf (5377 kB) - 26.02.2013 18:19:32
Informace o návrhu koncepce: MZP133K_infNavrh.pdf (83 kB) - 26.02.2013 18:19:32
Datum veřejného projednání: 20.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.04.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP133K_infVP.pdf (364 kB) - 11.03.2013 17:09:52
Zápis z veřejného projednání: MZP133K_zapisVP.zip (1907 kB) - 26.03.2013 19:26:57
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP133K_infStanovisko.pdf (80 kB) - 25.04.2013 09:14:35
Text stanoviska: MZP133K_zaverStan.pdf (99 kB) - 25.04.2013 09:14:35
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: