Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP138K
Název koncepce: Program rozvoje Karlovarského kraje
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 03.05.2013 08:37
Předkladatel: Karlovarský kraj
IČO předkladatele: 70891168
Datum zveřejnění: 31.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2012
Text oznámení: MZP138K_oznameni.zip (3725 kB) - 25.07.2012 10:39:35
Informace o oznámení: MZP138K_infOznam.pdf (80 kB) - 25.07.2012 10:39:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Závěr zjišťovacího řízení: MZP138K_zjistovaci.zip (146 kB) - 05.09.2012 14:10:14
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP138K_vyhodnoceni.pdf (3587 kB) - 08.01.2013 15:29:51
Návrh koncepce: MZP138K_navrh.pdf (1117 kB) - 08.01.2013 15:29:51
Informace o návrhu koncepce: MZP138K_infNavrh.pdf (78 kB) - 08.01.2013 15:29:51
Datum veřejného projednání: 02.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP138K_infVP.pdf (200 kB) - 26.03.2013 10:20:57
Zápis z veřejného projednání: MZP138K_zapisVP.pdf (388 kB) - 11.04.2013 13:40:30
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP138K_infStanovisko.pdf (73 kB) - 03.05.2013 08:37:55
Text stanoviska: MZP138K_zaverStan.pdf (93 kB) - 03.05.2013 08:37:55
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: