Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP147K
Název koncepce: Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 08.10.2013 09:27
Předkladatel: Ústecký kraj
IČO předkladatele: 70892156
Datum zveřejnění: 22.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 13.05.2013
Text oznámení: MZP147K_oznameni.pdf (1239 kB) - 18.04.2013 08:35:25
Informace o oznámení: MZP147K_infOznam.pdf (84 kB) - 18.04.2013 08:35:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP147K_infZjistovaci.pdf (43 kB) - 27.05.2013 14:55:51
Závěr zjišťovacího řízení: MZP147K_zjistovaci.pdf (70 kB) - 28.05.2013 09:42:12
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP147K_vyhodnoceni.zip (20316 kB) - 09.07.2013 14:20:07
Návrh koncepce: MZP147K_navrh.zip (4129 kB) - 09.07.2013 14:20:07
Informace o návrhu koncepce: MZP147K_infNavrh.pdf (78 kB) - 09.07.2013 14:20:07
Datum veřejného projednání: 15.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 20.08.2013
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP147K_infVP.pdf (352 kB) - 05.08.2013 07:54:57
Zápis z veřejného projednání: MZP147K_zapisVP.docx (32 kB) - 21.08.2013 14:32:39
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP147K_infStanovisko.pdf (74 kB) - 23.09.2013 08:16:18
Text stanoviska: MZP147K_zaverStan.zip (8101 kB) - 08.10.2013 09:27:32
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: