Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP152K
Název koncepce: Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2015 15:19
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství, Odbor Řídící orgán OP Rybářství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 16.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 05.09.2013
Text oznámení: MZP152K_oznameni.zip (61499 kB) - 05.08.2013 15:35:36
Informace o oznámení: MZP152K_infOznam.pdf (87 kB) - 05.08.2013 15:35:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP152K_infZjistovaci.pdf (77 kB) - 23.09.2013 09:26:27
Závěr zjišťovacího řízení: MZP152K_zjistovaci.pdf (95 kB) - 23.09.2013 09:26:27
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP152K_vyhodnoceni.zip (4034 kB) - 26.11.2013 12:57:09
Návrh koncepce: MZP152K_navrh.doc (1665 kB) - 26.11.2013 12:57:09
Informace o návrhu koncepce: MZP152K_infNavrh.pdf (144 kB) - 26.11.2013 12:57:09
Datum veřejného projednání: 17.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.01.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP152K_infVP.docx (20 kB) - 09.12.2013 10:29:56
Zápis z veřejného projednání: MZP152K_zapisVP.docx (30 kB) - 06.01.2014 14:15:42
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP152K_infStanovisko.pdf (81 kB) - 21.01.2014 12:54:18
Text stanoviska: MZP152K_zaverStan.pdf (87 kB) - 21.01.2014 12:54:18
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP152K_schvalenaKoncepce.zip (1894 kB) - 29.12.2015 15:19:16
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: