Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP155K
Název koncepce: Operační program Doprava pro programové období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 12.06.2015 11:56
Předkladatel: Ministerstvo dopravy, odbor fondů EU
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 23.08.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2013
Text oznámení: MZP155K_oznameni.zip (55069 kB) - 14.08.2013 12:52:42
Informace o oznámení: MZP155K_infOznam.pdf (82 kB) - 14.08.2013 12:52:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP155K_infZjistovaci.pdf (139 kB) - 30.09.2013 07:36:26
Závěr zjišťovacího řízení: MZP155K_zjistovaci.pdf (168 kB) - 30.09.2013 07:35:02
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP155K_vyhodnoceni.zip (10752 kB) - 09.05.2014 14:39:05
Návrh koncepce: MZP155K_navrh.zip (8822 kB) - 09.05.2014 14:39:05
Informace o návrhu koncepce: MZP155K_infNavrh.pdf (82 kB) - 09.05.2014 14:39:05
Datum veřejného projednání: 11.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 16.06.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP155K_infVP.docx (72 kB) - 19.05.2014 13:23:47
Zápis z veřejného projednání: MZP155K_zapisVP.docx (4336 kB) - 17.06.2014 10:25:07
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP155K_infStanovisko.pdf (146 kB) - 01.07.2014 13:40:24
Text stanoviska: MZP155K_zaverStan.pdf (165 kB) - 01.07.2014 13:40:24
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP155K_schvalenaKoncepce.zip (754 kB) - 12.06.2015 11:56:34
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: