Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP160K
Název koncepce: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 04.07.2014 17:28
Předkladatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
IČO předkladatele: 47609109
Datum zveřejnění: 17.09.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 07.10.2013
Text oznámení: MZP160K_oznameni.zip (11840 kB) - 26.08.2013 09:30:20
Informace o oznámení: MZP160K_infOznam.pdf (162 kB) - 29.08.2013 11:33:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP160K_infZjistovaci.pdf (137 kB) - 01.11.2013 15:16:13
Závěr zjišťovacího řízení: MZP160K_zjistovaci.pdf (184 kB) - 01.11.2013 15:16:13
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP160K_vyhodnoceni.zip (5080 kB) - 16.05.2014 13:51:07
Návrh koncepce: MZP160K_navrh.pdf (3940 kB) - 16.05.2014 13:51:07
Informace o návrhu koncepce: MZP160K_infNavrh.pdf (141 kB) - 16.05.2014 13:51:07
Datum veřejného projednání: 18.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP160K_infVP.pdf (115 kB) - 05.06.2014 15:06:41
Zápis z veřejného projednání: MZP160K_zapisVP.zip (2111 kB) - 19.06.2014 16:46:41
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP160K_infStanovisko.pdf (143 kB) - 04.07.2014 17:28:23
Text stanoviska: MZP160K_zaverStan.pdf (184 kB) - 04.07.2014 17:28:23
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: