Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP168K
Název koncepce: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 02.07.2015 15:26
Předkladatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
IČO předkladatele: 00022985
Datum zveřejnění: 06.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2013
Text oznámení: MZP168K_oznameni.zip (9680 kB) - 23.10.2013 09:50:40
Informace o oznámení: MZP168K_infOznam.pdf (166 kB) - 23.10.2013 09:50:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP168K_infZjistovaci.pdf (140 kB) - 19.12.2013 10:00:46
Závěr zjišťovacího řízení: MZP168K_zjistovaci.pdf (164 kB) - 19.12.2013 10:00:46
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP168K_vyhodnoceni.pdf (3148 kB) - 21.05.2014 09:51:11
Návrh koncepce: MZP168K_navrh.pdf (4776 kB) - 21.05.2014 09:51:11
Informace o návrhu koncepce: MZP168K_infNavrh.pdf (80 kB) - 21.05.2014 09:51:11
Datum veřejného projednání: 20.06.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 25.06.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP168K_infVP.pdf (177 kB) - 10.06.2014 13:42:10
Zápis z veřejného projednání: MZP168K_zapisVP.doc (59 kB) - 26.06.2014 08:08:25
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP168K_infStanovisko.pdf (80 kB) - 03.07.2014 15:28:59
Text stanoviska: MZP168K_zaverStan.pdf (90 kB) - 03.07.2014 15:28:59
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP168K_schvalenaKoncepce.zip (3119 kB) - 02.07.2015 15:26:41
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: