Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP170K
Název koncepce: Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro období 2014 - 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 23.10.2014 09:09
Předkladatel: Jihomoravský kraj
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 18.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 09.12.2013
Text oznámení: MZP170K_oznameni.zip (2414 kB) - 18.11.2013 13:42:45
Informace o oznámení: MZP170K_infOznam.pdf (210 kB) - 18.11.2013 12:47:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP170K_infZjistovaci.pdf (69 kB) - 20.12.2013 11:21:57
Závěr zjišťovacího řízení: MZP170K_zjistovaci.pdf (94 kB) - 20.12.2013 11:21:57
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP170K_vyhodnoceni.zip (3451 kB) - 14.02.2014 15:11:54
Návrh koncepce: MZP170K_navrh.zip (8037 kB) - 14.02.2014 15:11:54
Informace o návrhu koncepce: MZP170K_infNavrh.pdf (240 kB) - 14.02.2014 15:11:54
Datum veřejného projednání: 10.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 17.03.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP170K_infVP.doc (398 kB) - 26.02.2014 15:19:41
Zápis z veřejného projednání: MZP170K_zapisVP.zip (406 kB) - 12.03.2014 14:01:23
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP170K_infStanovisko.pdf (73 kB) - 14.04.2014 13:54:38
Text stanoviska: MZP170K_zaverStan.pdf (103 kB) - 14.04.2014 13:54:38
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP170K_schvalenaKoncepce.zip (7140 kB) - 23.10.2014 09:09:51
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: