Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP174K
Název koncepce: Program rozvoje Jihomoravského kraje 2014 - 2017
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2014 08:31
Předkladatel: Jihomoravský kraj
IČO předkladatele: 70888337
Datum zveřejnění: 22.01.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 11.02.2014
Text oznámení: MZP174K_oznameni.zip (3906 kB) - 20.01.2014 08:51:58
Informace o oznámení: MZP174K_infOznam.pdf (81 kB) - 20.01.2014 08:51:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP174K_infZjistovaci.pdf (83 kB) - 24.02.2014 14:30:49
Závěr zjišťovacího řízení: MZP174K_zjistovaci.pdf (94 kB) - 24.02.2014 14:30:49
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Procházka Jiří RNDr., MBA.
Posuzovatel Natura 2000: Losík Jan Mgr., Ph.D
Vyhodnocení koncepce: MZP174K_vyhodnoceni.zip (6183 kB) - 18.06.2014 13:55:45
Návrh koncepce: MZP174K_navrh.zip (14713 kB) - 18.06.2014 13:55:45
Informace o návrhu koncepce: MZP174K_infNavrh.pdf (77 kB) - 18.06.2014 13:55:45
Datum veřejného projednání: 14.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.07.2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP174K_infVP.pdf (233 kB) - 03.07.2014 15:27:36
Zápis z veřejného projednání: MZP174K_zapisVP.zip (1910 kB) - 16.07.2014 09:20:21
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP174K_infStanovisko.pdf (73 kB) - 13.08.2014 10:07:03
Text stanoviska: MZP174K_zaverStan.pdf (111 kB) - 13.08.2014 10:07:03
Informace o zveřejnění prohlášení: MZP174K_infVyporadani.xls (52 kB) - 14.11.2014 08:31:59
Schválená koncepce: MZP174K_schvalenaKoncepce.zip (14617 kB) - 14.11.2014 08:31:59
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: