Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP175K
Název koncepce: Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika v období 2014 – 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Mon Sep 07 16:28:50 CEST 2015
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, odbor evropské územní spolupráce
IČ předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: Tue Feb 11 00:00:00 CET 2014
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Mar 03 00:00:00 CET 2014
Text oznámení: MZP175K_oznameni.zip (9958 kB) - 23.01.2014 12:52:01
Informace o oznámení: MZP175K_infOznam.pdf (174 kB) - 30.01.2014 10:12:58
Závěr zjišťovacího řízení: MZP175K_zjistovaci.pdf (189 kB) - 17.04.2014 08:51:38
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Posuzovatel Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP175K_vyhodnoceni.zip (11093 kB) - 29.05.2014 12:19:55
Návrh koncepce: MZP175K_navrh.pdf (1349 kB) - 29.05.2014 12:19:55
Informace o návrhu koncepce: MZP175K_infNavrh.pdf (148 kB) - 29.05.2014 12:19:55
Datum veřejného projednání: Mon Jun 23 00:00:00 CEST 2014
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jul 10 00:00:00 CEST 2014
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP175K_infVP.pdf (507 kB) - 10.06.2014 10:26:48
Zápis z veřejného projednání: MZP175K_zapisVP.zip (2098 kB) - 14.07.2014 11:52:20
Mezistátní posuzování: Ano
Informace o návrhu koncepce dle §14a): MZP175K_mezistatSea.pdf (151 kB) - 05.06.2014 14:02:42
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP175K_infStanovisko.pdf (146 kB) - 21.08.2014 18:20:16
Text stanoviska: MZP175K_zaverStan.pdf (186 kB) - 21.08.2014 18:20:16
Schválená koncepce: MZP175K_schvalenaKoncepce.zip (2272 kB) - 07.09.2015 16:28:50
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: