Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP200K
Název koncepce: Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2016 16:28
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 14.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 03.02.2015
Text oznámení: MZP200K_oznameni.zip (12517 kB) - 05.01.2015 12:00:12
Informace o oznámení: MZP200K_infOznam.pdf (239 kB) - 06.01.2015 10:39:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP200K_infZjistovaci.pdf (229 kB) - 04.03.2015 15:50:15
Závěr zjišťovacího řízení: MZP200K_zjistovaci.pdf (269 kB) - 04.03.2015 15:50:15
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP200K_vyhodnoceni.zip (7379 kB) - 21.09.2015 17:00:29
Návrh koncepce: MZP200K_navrh.pdf (4238 kB) - 21.09.2015 17:00:29
Informace o návrhu koncepce: MZP200K_infNavrh.pdf (268 kB) - 21.09.2015 17:00:29
Datum veřejného projednání: 19.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 26.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP200K_infVP.docx (28 kB) - 02.10.2015 11:00:31
Zápis z veřejného projednání: MZP200K_zapisVP.pdf (1327 kB) - 06.11.2015 15:30:41
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP200K_infStanovisko.pdf (259 kB) - 10.12.2015 08:55:44
Text stanoviska: MZP200K_zaverStan.zip (8815 kB) - 10.12.2015 08:55:44
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP200K_schvalenaKoncepce.pdf (4462 kB) - 03.02.2016 16:28:13
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: