Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP206K
Název koncepce: Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Schválená koncepce
Datum a čas posledních úprav: 22.09.2016 11:47
Předkladatel: Hlavní město Praha
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 28.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2015
Text oznámení: MZP206K_oznameni.zip (3070 kB) - 22.04.2015 15:39:43
Informace o oznámení: MZP206K_infOznam.pdf (208 kB) - 22.04.2015 15:39:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP206K_infZjistovaci.pdf (203 kB) - 04.06.2015 16:33:00
Závěr zjišťovacího řízení: MZP206K_zjistovaci.pdf (238 kB) - 04.06.2015 16:33:00
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP206K_vyhodnoceni.zip (9591 kB) - 07.01.2016 17:00:24
Návrh koncepce: MZP206K_navrh.zip (35929 kB) - 07.01.2016 17:00:24
Informace o návrhu koncepce: MZP206K_infNavrh.pdf (207 kB) - 07.01.2016 17:00:24
Datum veřejného projednání: 09.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 15.02.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP206K_infVP.pdf (221 kB) - 20.01.2016 17:02:10
Zápis z veřejného projednání: MZP206K_zapisVP.zip (3469 kB) - 12.02.2016 11:37:25
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP206K_infStanovisko.pdf (198 kB) - 15.04.2016 13:32:01
Text stanoviska: MZP206K_zaverStan.zip (680 kB) - 15.04.2016 13:32:01
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP206K_schvalenaKoncepce.zip (33007 kB) - 22.09.2016 11:47:46
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: