Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP207K
Název koncepce: Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2015 10:36
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 05.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2015
Text oznámení: MZP207K_oznameni.zip (51575 kB) - 27.04.2015 16:23:01
Informace o oznámení: MZP207K_infOznam.pdf (270 kB) - 27.04.2015 16:23:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP207K_infZjistovaci.pdf (228 kB) - 12.06.2015 12:55:49
Závěr zjišťovacího řízení: MZP207K_zjistovaci.pdf (223 kB) - 12.06.2015 12:55:49
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP207K_vyhodnoceni.rar (2987 kB) - 29.07.2015 10:53:38
Návrh koncepce: MZP207K_navrh.pdf (1954 kB) - 29.07.2015 10:53:38
Informace o návrhu koncepce: MZP207K_infNavrh.pdf (210 kB) - 29.07.2015 15:52:37
Datum veřejného projednání: 26.08.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 31.08.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP207K_infVP.docx (70 kB) - 29.07.2015 15:57:19
Zápis z veřejného projednání: MZP207K_zapisVP.rar (3746 kB) - 01.09.2015 14:43:44
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP207K_infStanovisko.pdf (208 kB) - 21.09.2015 10:36:45
Text stanoviska: MZP207K_zaverStan.rar (670 kB) - 21.09.2015 10:36:45
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: