Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP208K
Název koncepce: Národní program snižování emisí ČR 2020
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Mon Nov 09 10:59:31 CET 2015
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: Thu May 07 00:00:00 CEST 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Wed May 27 00:00:00 CEST 2015
Text oznámení: MZP208K_oznameni.zip (8527 kB) - 27.04.2015 16:11:41
Informace o oznámení: MZP208K_infOznam.pdf (271 kB) - 27.04.2015 16:11:41
Závěr zjišťovacího řízení: MZP208K_zjistovaci.pdf (242 kB) - 18.06.2015 14:03:05
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP208K_vyhodnoceni.rar (6161 kB) - 21.09.2015 10:57:34
Návrh koncepce: MZP208K_navrh.pdf (3207 kB) - 21.09.2015 10:57:34
Informace o návrhu koncepce: MZP208K_infNavrh.pdf (269 kB) - 21.09.2015 10:57:34
Datum veřejného projednání: Fri Oct 16 00:00:00 CEST 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Wed Oct 21 00:00:00 CEST 2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP208K_infVP.pdf (254 kB) - 06.10.2015 15:51:56
Zápis z veřejného projednání: MZP208K_zapisVP.rar (3603 kB) - 27.10.2015 10:54:45
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP208K_infStanovisko.pdf (208 kB) - 09.11.2015 10:59:31
Text stanoviska: MZP208K_zaverStan.pdf (220 kB) - 09.11.2015 10:59:31
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: