Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP209K
Název koncepce: Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2015 10:55
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 07.05.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 27.05.2015
Text oznámení: MZP209K_oznameni.zip (8197 kB) - 27.04.2015 16:10:18
Informace o oznámení: MZP209K_infOznam.pdf (271 kB) - 27.04.2015 16:10:18
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP209K_infZjistovaci.pdf (229 kB) - 18.06.2015 13:59:56
Závěr zjišťovacího řízení: MZP209K_zjistovaci.pdf (224 kB) - 18.06.2015 13:59:56
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Vyhodnocení koncepce: MZP209K_vyhodnoceni.rar (5287 kB) - 21.09.2015 10:55:11
Návrh koncepce: MZP209K_navrh.pdf (5192 kB) - 21.09.2015 10:55:11
Informace o návrhu koncepce: MZP209K_infNavrh.pdf (269 kB) - 21.09.2015 10:53:55
Datum veřejného projednání: 16.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 21.10.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP209K_infVP.pdf (254 kB) - 06.10.2015 15:53:20
Zápis z veřejného projednání: MZP209K_zapisVP.rar (3603 kB) - 27.10.2015 10:55:31
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP209K_infStanovisko.pdf (208 kB) - 09.11.2015 10:55:28
Text stanoviska: MZP209K_zaverStan.pdf (220 kB) - 09.11.2015 10:55:28
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: