Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP218K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje pro období 2016 - 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 18.12.2015 12:59
Předkladatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
IČO předkladatele: 70889546
Datum zveřejnění: 19.06.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 09.07.2015
Text oznámení: MZP218K_oznameni.zip (5446 kB) - 18.06.2015 13:26:49
Informace o oznámení: MZP218K_infOznam.pdf (205 kB) - 18.06.2015 13:26:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP218K_infZjistovaci.pdf (195 kB) - 17.07.2015 10:01:55
Závěr zjišťovacího řízení: MZP218K_zjistovaci.pdf (230 kB) - 17.07.2015 10:01:55
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP218K_vyhodnoceni.zip (7964 kB) - 12.10.2015 16:58:42
Návrh koncepce: MZP218K_navrh.pdf (3897 kB) - 12.10.2015 16:58:42
Informace o návrhu koncepce: MZP218K_infNavrh.pdf (203 kB) - 12.10.2015 16:58:42
Datum veřejného projednání: 09.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 16.11.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP218K_infVP.pdf (84 kB) - 26.10.2015 10:05:29
Zápis z veřejného projednání: MZP218K_zapisVP.pdf (1385 kB) - 13.11.2015 15:35:40
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP218K_infStanovisko.pdf (193 kB) - 18.12.2015 12:59:11
Text stanoviska: MZP218K_zaverStan.zip (10125 kB) - 18.12.2015 12:59:11
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: