Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP221K
Název koncepce: Koncepce cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 19.01.2016 12:45
Předkladatel: Pardubický kraj
IČO předkladatele: 70892822
Datum zveřejnění: 16.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 05.08.2015
Text oznámení: MZP221K_oznameni.zip (4947 kB) - 13.07.2015 16:25:19
Informace o oznámení: MZP221K_infOznam.pdf (228 kB) - 13.07.2015 16:25:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP221K_infZjistovaci.pdf (196 kB) - 19.08.2015 11:13:52
Závěr zjišťovacího řízení: MZP221K_zjistovaci.pdf (198 kB) - 19.08.2015 11:13:52
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Švábová Nezvalová Jana Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Koláček Pavel Ing., Ph.D.
Vyhodnocení koncepce: MZP221K_vyhodnoceni.zip (18301 kB) - 30.11.2015 09:31:53
Návrh koncepce: MZP221K_navrh.zip (50497 kB) - 30.11.2015 09:31:53
Informace o návrhu koncepce: MZP221K_infNavrh.pdf (117 kB) - 30.11.2015 09:31:53
Datum veřejného projednání: 17.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 22.12.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP221K_infVP.pdf (99 kB) - 03.12.2015 10:31:50
Zápis z veřejného projednání: MZP221K_zapisVP.zip (6589 kB) - 28.12.2015 07:40:17
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP221K_infStanovisko.pdf (68 kB) - 19.01.2016 12:45:04
Text stanoviska: MZP221K_zaverStan.pdf (173 kB) - 19.01.2016 12:45:04
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: