Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP225K
Název koncepce: Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy pro období 2016 - 2025
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 07.04.2016 16:08
Předkladatel: Magistrát hlavního města Prahy
IČO předkladatele: 00064581
Datum zveřejnění: 27.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2015
Text oznámení: MZP225K_oznameni.zip (3556 kB) - 17.07.2015 10:55:45
Informace o oznámení: MZP225K_infOznam.pdf (226 kB) - 17.07.2015 10:55:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP225K_infZjistovaci.pdf (198 kB) - 27.08.2015 15:46:17
Závěr zjišťovacího řízení: MZP225K_zjistovaci.pdf (241 kB) - 27.08.2015 15:46:17
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP225K_vyhodnoceni.pdf (3512 kB) - 16.10.2015 12:52:22
Návrh koncepce: MZP225K_navrh.pdf (3805 kB) - 16.10.2015 12:52:22
Informace o návrhu koncepce: MZP225K_infNavrh.pdf (236 kB) - 16.10.2015 12:52:22
Datum veřejného projednání: 16.11.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 23.11.2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP225K_infVP.pdf (236 kB) - 26.10.2015 10:03:10
Zápis z veřejného projednání: MZP225K_zapisVP.pdf (1773 kB) - 01.12.2015 10:02:17
Mezistátní posuzování: Ne
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP225K_infStanovisko.pdf (198 kB) - 20.01.2016 11:56:13
Text stanoviska: MZP225K_zaverStan.zip (6005 kB) - 20.01.2016 11:56:13
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce: MZP225K_schvalenaKoncepce.pdf (3537 kB) - 07.04.2016 16:08:47
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: