Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP234K
Název koncepce: Program zlepšování kvality ovzduší Zóna Jihovýchod - CZ06Z
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: Wed May 04 17:21:28 CEST 2016
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČ předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: Mon Aug 10 00:00:00 CEST 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Sun Aug 30 00:00:00 CEST 2015
Text oznámení: MZP234K_oznameni.pdf (3992 kB) - 29.07.2015 10:19:41
Informace o oznámení: MZP234K_infOznam.pdf (160 kB) - 29.07.2015 13:46:14
Závěr zjišťovacího řízení: MZP234K_zjistovaci.pdf (161 kB) - 10.09.2015 16:04:16
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel: Smutný Martin Mgr.
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce: MZP234K_vyhodnoceni.zip (4402 kB) - 04.11.2015 10:15:49
Návrh koncepce: MZP234K_navrh.pdf (10189 kB) - 04.11.2015 10:15:49
Informace o návrhu koncepce: MZP234K_infNavrh.pdf (160 kB) - 06.11.2015 11:57:57
Datum veřejného projednání: Tue Dec 01 00:00:00 CET 2015
Termín pro zaslání vyjádření: Mon Dec 07 00:00:00 CET 2015
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP234K_infVP.pdf (258 kB) - 19.11.2015 16:02:48
Zápis z veřejného projednání: MZP234K_zapisVP.zip (2777 kB) - 11.12.2015 16:56:57
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP234K_infStanovisko.pdf (263 kB) - 04.05.2016 17:21:28
Text stanoviska: MZP234K_zaverStan.zip (21376 kB) - 04.05.2016 17:21:28
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: