Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP241K
Název koncepce: Politika ochrany klimatu v ČR
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2017 11:16
Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí
IČO předkladatele: 00164801
Datum zveřejnění: 28.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2016
Text oznámení: MZP241K_oznameni.zip (9656 kB) - 19.07.2016 11:22:25
Informace o oznámení: MZP241K_infOznam.pdf (166 kB) - 19.07.2016 11:22:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP241K_infZjistovaci.pdf (159 kB) - 02.09.2016 08:26:13
Závěr zjišťovacího řízení: MZP241K_zjistovaci.pdf (241 kB) - 02.09.2016 08:26:13
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Zdražil Vladimír Ing., Ph.D.
Posuzovatel Natura 2000: Mudra Stanislav Mgr.
Vyhodnocení koncepce: MZP241K_vyhodnoceni.zip (4400 kB) - 24.11.2016 13:53:09
Návrh koncepce: MZP241K_navrh.pdf (1819 kB) - 24.11.2016 13:53:09
Informace o návrhu koncepce: MZP241K_infNavrh.pdf (164 kB) - 24.11.2016 13:53:09
Datum veřejného projednání: 16.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 21.12.2016
Informace o místě a času veřejného projednání: MZP241K_infVP.pdf (101 kB) - 02.12.2016 11:05:00
Zápis z veřejného projednání: MZP241K_zapisVP.pdf (1258 kB) - 19.12.2016 10:46:22
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: MZP241K_infStanovisko.pdf (156 kB) - 20.01.2017 11:16:03
Text stanoviska: MZP241K_zaverStan.zip (899 kB) - 20.01.2017 11:16:03
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: