Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP255K
Název koncepce: Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2018
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 29.11.2017 09:14
Předkladatel: Liberecký kraj
IČO předkladatele: 70891508
Datum zveřejnění: 24.10.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.11.2017
Text oznámení: MZP255K_oznameni.zip (6329 kB) - 18.10.2017 14:39:35
Informace o oznámení: MZP255K_infOznam.pdf (201 kB) - 18.10.2017 14:39:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP255K_infZjistovaci.pdf (196 kB) - 29.11.2017 09:14:52
Závěr zjišťovacího řízení: MZP255K_zjistovaci.pdf (270 kB) - 29.11.2017 09:14:52
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: