Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP266K
Název koncepce: Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 16.04.2020 12:16
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 12.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 01.04.2020
Text oznámení: MZP266K_oznameni.zip (10733 kB) - 05.03.2020 14:58:30
Informace o oznámení: MZP266K_infOznam.pdf (112 kB) - 05.03.2020 14:58:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP266K_infZjistovaci.pdf (108 kB) - 16.04.2020 12:16:43
Závěr zjišťovacího řízení: MZP266K_zjistovaci.pdf (129 kB) - 16.04.2020 12:16:43
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: