Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP267K
Název koncepce: Operační program Doprava pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 22.04.2020 11:20
Předkladatel: Ministerstvo dopravy
IČO předkladatele: 66003008
Datum zveřejnění: 19.03.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2020
Text oznámení: MZP267K_oznameni.pdf (5716 kB) - 11.03.2020 15:22:42
Informace o oznámení: MZP267K_infOznam.pdf (265 kB) - 11.03.2020 15:22:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP267K_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 22.04.2020 11:20:10
Závěr zjišťovacího řízení: MZP267K_zjistovaci.pdf (181 kB) - 22.04.2020 11:20:10
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: