Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP268K
Název koncepce: Dohoda o partnerství pro období 2021 - 2027
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2020 08:05
Předkladatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
IČO předkladatele: 66002222
Datum zveřejnění: 05.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2020
Text oznámení: MZP268K_oznameni.zip (10984 kB) - 27.04.2020 09:32:14
Informace o oznámení: MZP268K_infOznam.pdf (112 kB) - 27.04.2020 09:32:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP268K_infZjistovaci.pdf (159 kB) - 17.06.2020 08:05:10
Závěr zjišťovacího řízení: MZP268K_zjistovaci.pdf (184 kB) - 17.06.2020 08:05:10
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: