Posuzování koncepcí
Kód koncepce: MZP269K
Název koncepce: Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu pro léta 2021 až 2030
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 03.07.2020 10:32
Předkladatel: Ministerstvo zemědělství
IČO předkladatele: 00020478
Datum zveřejnění: 03.06.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.06.2020
Text oznámení: MZP269K_oznameni.zip (7610 kB) - 27.05.2020 06:38:43
Informace o oznámení: MZP269K_infOznam.pdf (259 kB) - 27.05.2020 06:38:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP269K_infZjistovaci.pdf (156 kB) - 03.07.2020 10:32:56
Závěr zjišťovacího řízení: MZP269K_zjistovaci.pdf (175 kB) - 03.07.2020 10:32:56
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: