Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: OLK002Q
Název: Změna č. 1 Územního plánu Velké Losiny - dodatek
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2020 16:34
Předkladatel: Obecní úřad Velké Losiny, Rudé Armády 321, 788 15 Velké Losiny
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny:
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: OLK002Q_navrh_textNavrhu.pdf (195 kB) - 15.01.2020 10:20:24
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: OLK002Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (383 kB) - 15.01.2020 10:20:24
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 19.02.2020
Stanovisko k návrhu změny: Souhlasné
Informace o stanovisku: OLK002Q_stanovisko_informace.pdf (266 kB) - 20.02.2020 16:34:25
Text stanoviska: OLK002Q_stanovisko_textStanoviska.pdf (634 kB) - 20.02.2020 16:32:32
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: