Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: OLK003S
Název koncepce: Návrh Změny č. 1 Územního plánu Malá Morava
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Návrh zadání/návrh zprávy
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2020 17:31
Předkladatel: Městský úřad Šumperk, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 21.03.2017
Poznámka: posouzení vyžadováno v rámci návrhu změny ÚP na základě nového stanoviska Natura 2000
Text návrhu zprávy/zadání: OLK003S_navrh_textNavrhu.pdf (472 kB) - 09.07.2020 17:31:03
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: OLK003S_navrh_textStanoviska.pdf (523 kB) - 09.07.2020 17:30:38
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: