Posuzování koncepcí
Kód koncepce: OLK019K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje města Olomouc
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Stav: Stanovisko
Datum a čas posledních úprav: 09.04.2018 09:58
Předkladatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 11, 779 11 Olomouc
IČO předkladatele: 00299308
Datum zveřejnění: 07.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2017
Text oznámení: OLK019K_oznameni.zip (1402 kB) - 14.03.2018 10:03:43
Informace o oznámení: OLK019K_infOznam.pdf (83 kB) - 15.01.2018 14:34:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OLK019K_infZjistovaci.pdf (154 kB) - 15.01.2018 14:53:13
Závěr zjišťovacího řízení: OLK019K_zjistovaci.pdf (187 kB) - 15.01.2018 14:38:10
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel SEA: Frélich Zdeněk Mgr.
Posuzovatel Natura 2000: Frélich Zdeněk Mgr.
Vyhodnocení koncepce: OLK019K_vyhodnoceni.zip (6232 kB) - 16.01.2018 14:14:24
Návrh koncepce: OLK019K_navrh.doc (642 kB) - 22.01.2018 12:50:36
Informace o návrhu koncepce: OLK019K_infNavrh.pdf (526 kB) - 17.01.2018 08:01:48
Termín pro zaslání vyjádření: 06.02.2018
Veřejné projednání se nekoná: Ano
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku: OLK019K_infStanovisko.zip (5964 kB) - 09.04.2018 09:58:49
Text stanoviska: OLK019K_zaverStan.pdf (595 kB) - 14.03.2018 09:43:37
Informace o zveřejnění prohlášení: OLK019K_infVyporadani.pdf (250 kB) - 06.04.2018 09:14:04
Schválená koncepce: OLK019K_schvalenaKoncepce.zip (11312 kB) - 09.04.2018 09:54:11
Stanovisko: Souhlasné
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: