Pořizování změn ÚP zkráceným postupem dle § 55a stavebního zákona
Kód: PAK007Q
Název: Změna č. 8 územního plánu Dolní Morava
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko k navrhovanému obsahu změny
Datum a čas posledních úprav: 04.08.2021 08:25
Předkladatel: obec Dolní Morava
Informace o místě vystavení obsahu změny:
Datum vydání stanoviska k navrhovanému obsahu změny: 02.08.2021
Poznámka:
Text navrhovaného obsahu změny: PAK007Q_navrh_textNavrhu.pdf (1861 kB) - 04.08.2021 08:25:00
Text stanoviska k navrhovanému obsahu změny: PAK007Q_navrh_textStanoviskaNavrh.pdf (227 kB) - 04.08.2021 08:25:00
Datum veřejného projednání:
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu změny:
Podstatná úprava změny:
Datum schválení změny: