Posuzování územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.
Kód koncepce: PAK128P
Název koncepce: Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Lichkov
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Stav: Stanovisko k návrhu
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2010 09:04
Předkladatel: Městský úřad Králíky Odbor územního plánování a stavební úřad Velké náměstí 5 561 69 Králíky
IČO předkladatele:
Návrh zadání: Ano
Informace o místě vystavení návrhu:
Text návrhu zadání: PAK128P_navrhZadani.pdf (65 kB) - 02.12.2009 10:04:20
Text stanoviska k návrhu zadání: PAK128P_stanoviskoNavrhZadani.doc (54 kB) - 02.12.2009 10:04:40
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Posuzovatel: Motl Luboš Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Koncept obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP:
Návrh obsahuje vyhodnocení vlivů na ŽP: Ano
Stanovisko k návrhu: Souhlasné
Text stanoviska k návrhu (1): PAK128P_stanoviskoNavrh1.doc (142 kB) - 24.11.2010 09:04:48
Důvody ukončení posuzování: