Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PHA005K
Název koncepce: Strategický plán rozvoje MČ Praha 12 na období 2020 až 2026
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: 10.03.2021 17:45
Předkladatel: Městská část Praha 12
IČO předkladatele: 00231151
Datum zveřejnění: 27.01.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 16.02.2021
Text oznámení: PHA005K_oznameni.zip (876 kB) - 27.01.2021 10:10:22
Informace o oznámení: PHA005K_infOznam.pdf (305 kB) - 27.01.2021 10:10:22
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA005K_infZjistovaci.pdf (417 kB) - 10.03.2021 17:45:39
Závěr zjišťovacího řízení: PHA005K_zjistovaci.pdf (417 kB) - 10.03.2021 17:45:39
Posouzení Natura 2000: Ne
Posuzovatel SEA:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Informace o zveřejnění prohlášení:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: