Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PHA010F
Název koncepce: Úpravy vlny 01 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2019 12:59
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 20.07.2016
Předkladatel: Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy, odbor územního rozvoje, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
IČO předkladatele: 00064581
Informace o místě vystavení návrhu zadání: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/index.html
Text návrhu zadání: PHA010F_zadani.zip (20563 kB) - 07.06.2017 17:51:21
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 17.08.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka: Vlna 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního městy Prahy zahrnuje změny č. U 1004/01, U 1020/01, U 1024/01, U 1025/01, U 1046/01, U 1089/01, U 1121/01, U 1175/01, U 1182/01, U 1193/01, U 1215/01, U 1216/01, U 1217/01, U 1220/01, U 1223/01, U 1232/01, U 1233/01, U 1235/01, U 1237/01, U 1241/01, U 1242/01, U 1243/01, U 1244/01, U 1245/01, U 1246/01, U 1248/01, U 1249/01, U 1253/01, U 1256/01, U 1258/01, U 1260/01, U 1261/01, U 1262/01, U 1265/01, U 1267/01, U 1281/01, U 1287/01, U 1288/01, U 1301/01, U 1302/01, U 1304/01, U 1305/01. Požadavek vyhodnotit změny/úpravy z hlediska vlivů na životní prostředí uplatnil příslušný úřad v případě změn/úprav č. U 1020/01, U 1217/01, U 1287/01 a U 1302/01. Dále jsou tedy v Informačním systému SEA pod kódem PHA010F sledovány pouze tyto změny/úpravy s tím, že pořizování změny/úpravy č. U 1302/01 bylo ukončeno usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 8/12 ze dne 20. 6. 2019. Celkový průběh pořizování změn vlny 01 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního městy Prahy lze sledovat na stránkách odboru územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/index.html).
Text stanoviska k návrhu zadání: PHA010F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (325 kB) - 22.08.2016 16:46:56
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Ládyš Libor Ing.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): PHA010F_navrh.zip (17636 kB) - 23.08.2019 12:34:18
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: PHA010F_vyhodnoceni.zip (39991 kB) - 23.08.2019 12:34:18
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 20.08.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: PHA010F_stanoviskoSEA.pdf (349 kB) - 23.08.2019 12:59:57
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: