Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: PLK005S
Název koncepce: Návrh zadání územního plánu Bezdružice
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Záznam založen
Datum a čas posledních úprav: 27.02.2020 08:34
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: MěÚ Stříbro, odbor výstavby a ÚP
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání:
Poznámka:
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: PLK005S_navrh_textStanoviska.docx (28 kB) - 27.02.2020 08:34:33
Posuzovatel SEA:
Posouzení Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska:
Stanovisko k návrhu ÚP:
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: