Posuzování koncepcí
Kód koncepce: PLK010K
Název koncepce: Strategický plán města Plzně
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Stav: Podléhá dalšímu posuzování
Datum a čas posledních úprav: Tue Jan 16 08:20:32 CET 2018
Předkladatel: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace, Škroupova 5, 301 36 Plzeň
IČ předkladatele: 00227277
Datum zveřejnění: Fri Dec 22 00:00:00 CET 2017
Termín pro zaslání vyjádření: Thu Jan 11 00:00:00 CET 2018
Text oznámení: PLK010K_oznameni.zip (1877 kB) - 22.12.2017 09:43:58
Informace o oznámení: PLK010K_infOznam.zip (233 kB) - 22.12.2017 09:43:58
Závěr zjišťovacího řízení: PLK010K_zjistovaci.zip (1716 kB) - 16.01.2018 08:20:32
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel:
Posuzovatel Natura 2000:
Vyhodnocení koncepce:
Návrh koncepce:
Informace o návrhu koncepce:
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Informace o místě a času veřejného projednání:
Zápis z veřejného projednání:
Mezistátní posuzování:
Informace o návrhu koncepce dle §14a):
Vyjádření dotčeného státu:
Informace o stanovisku:
Text stanoviska:
Schválená koncepce:
Stanovisko:
Důvody ukončení posuzování:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: