Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC027S
Název koncepce: Hostouň - zpráva / změna č. 5
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 09.09.2022 07:57
Návrh zprávy: Ano
Předkladatel: Obecní úřad Hostouň
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 30.07.2020
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC027S_navrh_textNavrhu.pdf (5175 kB) - 25.05.2021 08:42:48
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC027S_navrh_textStanoviska.doc (87 kB) - 25.05.2021 08:42:48
Posuzovatel SEA: Bělohlávek Jiří Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ano
Posuzovatel Natura: Bílá Karolína Mgr., Ph.D. (roz. Černá)
Text  návrhu (ÚP): STC027S_navrh.pdf (852 kB) - 04.08.2022 11:55:52
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC027S_vyhodnoceni.pdf (1265 kB) - 04.08.2022 11:55:52
Text Hodnocení Natura 2000: STC027S_Natura.pdf (1494 kB) - 04.08.2022 11:55:52
Text stanoviska DOSS k návrhu ÚP: STC027S_navrhStanoviskoDoss.doc (107 kB) - 04.08.2022 11:55:52
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 02.09.2022
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC027S_stanoviskoSEA.doc (135 kB) - 09.09.2022 07:57:31
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: