Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC035S
Název koncepce: Štětkovice - návrh zadání ÚP
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2022 09:32
Návrh zadání: Ano
Předkladatel: Městský úřad Sedlčany
Informace o místě vystavení návrhu zprávy/zadání:
Datum vydání stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: 02.09.2021
Poznámka:
Text návrhu zprávy/zadání: STC035S_navrh_textNavrhu.pdf (347 kB) - 07.09.2021 09:34:19
Text stanoviska a vyjádření k návrhu zprávy/zadání: STC035S_navrh_textStanoviska.pdf (241 kB) - 07.09.2021 09:34:19
Posuzovatel SEA: Bělohlávek Jiří Mgr.
Posouzení Natura 2000: Ne
Text  návrhu (ÚP): STC035S_navrh.pdf (356 kB) - 08.06.2022 09:01:53
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC035S_vyhodnoceni.pdf (2865 kB) - 08.06.2022 09:01:53
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 12.09.2022
Stanovisko k návrhu ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC035S_stanoviskoSEA.pdf (656 kB) - 19.09.2022 09:32:56
Datum veřejného projednání:
Podstatná úprava ÚP:
Datum schválení ÚP: