Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC460F
Název koncepce: Zbraslavice - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Veřejné projednání upraveného návrhu
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2021 11:55
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.09.2015
Předkladatel: MěÚ Kutná Hora
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC460F_zadani.doc (1284 kB) - 06.10.2015 07:52:20
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 29.09.2015
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC460F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.doc (113 kB) - 06.10.2015 07:52:48
Datum doručení veřejnou vyhláškou: 19.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC460F_vyhodnoceni.pdf (4918 kB) - 03.12.2018 09:24:33
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 27.03.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC460F_stanoviskoSEA.pdf (582 kB) - 13.01.2021 11:55:33
Datum veřejného projednání: 22.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 29.10.2019
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě:
Informace o místě a času veřejného projednání: STC460F_infoVP.pdf (205 kB) - 13.01.2021 11:54:14