Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC635F
Název koncepce: Chvatěruby - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2019 09:53
Návrh zadání: Ano
Datum předložení návrhu zadání: 03.10.2016
Předkladatel: MěÚ Kralupy nad Vltavou
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zadání:
Text návrhu zadání: STC635F_zadani.pdf (141 kB) - 12.10.2016 15:09:40
Datum vydání stanoviska k návrhu zadání: 31.10.2016
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zadání: STC635F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZadani.pdf (270 kB) - 15.11.2016 08:03:17
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Kovář Stanislav Ing., arch., CSc.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 13.09.2019
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC635F_stanoviskoSEA.pdf (495 kB) - 25.09.2019 09:53:21
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: