Posouzení územních plánů dle zákona č. 350/2012 Sb.
Kód koncepce: STC751F
Název koncepce: Krty - návrh zadání územního plánu
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Stav: Stanovisko SEA
Datum a čas posledních úprav: 03.03.2021 10:39
Návrh zprávy: Ano
Datum předložení návrhu zprávy:
Předkladatel: MěÚ Rakovník
IČO předkladatele:
Informace o místě vystavení návrhu zprávy:
Text návrhu zprávy: STC751F_zprava.pdf (757 kB) - 15.05.2017 08:17:48
Datum vydání stanoviska k návrhu zprávy: 05.05.2017
Posuzuje se: Ano
Poznámka:
Text stanoviska k návrhu zprávy: STC751F_vyjadreni_textStanoviskaNavrhZpravy.doc (285 kB) - 15.05.2017 08:16:06
Datum doručení veřejnou vyhláškou:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzovatel: Bělohlávek Jiří Mgr.
Vyhodnocení - soustava Natura 2000: Ne
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Text  návrhu (ÚP): STC751F_navrh.pdf (332 kB) - 11.03.2020 14:13:05
Text Vyhodnocení vlivů na ŽP: STC751F_vyhodnoceni.pdf (3626 kB) - 11.03.2020 14:13:05
Mezistátní posuzování:
Datum vydání stanoviska: 17.07.2020
Stanovisko SEA k ÚP: Souhlasné
Text stanoviska: STC751F_stanoviskoSEA.pdf (515 kB) - 03.03.2021 10:39:49
Datum veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Podstatná změna ÚP:
Datum opakovaného veřejného projednání:
Termín pro zaslání vyjádření:
Posuzuje se:
Datum vydání stanoviska k návrhu ÚP po podstatné úpravě:
Stanovisko SEA po podstatné úpravě: